ભારત આપણા વ્યવસાયને ‘અસર’ કરી રહ્યું છે, મોદી સાથે વાત કરીશ – ટ્રમ્પ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.