કયા રાજ્યમાં ચેપી રોગ કોરોના દર્દીઓ છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.