પેટ્રોલ, ડીઝલ 8 રૂપિયા મોંઘુ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.