15 લાખ લોકો ભારતમાં ઘુસી ગયા, મોદી સરકારે કંઈ ન કર્યું, હવે 130 કરોડને કેદી બનાવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.