સાચું બોલનારા પત્રકાર રવિશ કુમારે વડાપ્રધાનને સવાલો કેમ કર્યા ?

Ravish Kumar's question on PM's address- What was announced, how will the supply be?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.