કોરોના સંદર્ભે ખાતરની ખરીદીમાં ખેડૂતોને માટે બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન મરજિયાત કરાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.