તબલીગીના કારણે દિલ્હી જીવતા બોંબ પર બેઠું છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.