[:gj]સૌની યોજનામાં 115 બંધોના 88 નર્મદાથી પાણી નહીં ભરાય, 10 લાખ એકરમાં સિંચાઈ નહીં થાય [:en]In SAUNI scheme, 88 of 115 dams will not be filled with Narmada water, 10 lakh acres will not be irrigated[:hn]सौनी योजना में, 115 बांधों के 88 नर्मदा पानी से नहीं भरे जाएंगे, 10 लाख एकड़ भूमि सिंचित नहीं होगी[:]

[:gj]ગાંધીનગર, 17 મે 2020

રાજ્યમાં ઉનાળાની ગરમી પ્રવર્તી રહી છે ત્યારે ગામડાઓમાં પશુઓને પીવાનું પાણી તથા અન્ય જરૂરીયાતો પુરી થાય તે માટે આગામી 20 મે 2020થી નર્મદા નહેરના નીર દ્વારા તળાવો અને ચેકડેમો ભરવામાં આવશે.

સૌરાષ્ટ્રની મહત્વની એવી “સૌની યોજના” સાથે જોડાયેલા જળાશયો અને ચેકડેમોમાં પાણી નંખાશે.

જેમાં લીંક-1 દ્વારા 16 તળાવો, ચેકડેમો, લીંક-2 દ્વારા 6 જળાશય અને 293 તળાવો ચેકડેમો, લીંક-3 માં 6 જળાશયો અને 53 તળાવો ચેકડેમો, લીંક-4 માં 15 જળાશયો અને 185 તળાવો ચેકડેમ મળી 27 જળાશયો અને 547 ચેકડેમો તથા તળાવો ભરવામાં આવશે.

કુલ 115 બંધો સુધી પાણી લઈ જવા પાઈપલાઈન નાંખવાની હતી પણ 16 મે 2020માં સરકારે કહ્યું છે કે, 27 બંધો ભરાશે. આમ 88 બંધો સુધી કાંતો પાઈપલાન પહોંચી નથી અથવા તો સરકાર તેમાં પાણી લઈ જવા માંગતી નથી.

એક બંધ આસપાસ સરેરાશ 20 તળાવો આવે છે. તેથી સૌની યોજનામાં 2300 ચેકડેમ-તળાવોમાં પાણી ભરાવું જોઈતું હતું. પણ માંડ 547 ચેક ડેમ – તળાવોમાં પાણી ભરવાનું છે. જે રૂપાણી અને મોદીની નિષ્ફળતા સાબિત કરે છે.

ચારેય લીન્કના મળી આશરે 230 કિ.મી. લંબાઈની પાઈપલાઈન નર્મદા નહેરથી નાંખીને તેને મોટર દ્વારા પાણી લઈ જવાનું કામ માર્ચ 2014થી શરૂ કરવામાં આવેલું છે.

પૂર્વ મુખ્ય પ્રધાને ચૂંટણી જીતવા 2012માં આ યોજનાની જાહેરાત કરી હતી અને 2014ની લોકસભાની ચૂંટણી જીતવા તેનો અમલ 2014થી કર્યો હતો.

10.22 લાખ એકરમાં આ પાઈપલાઈનથી સિંચાઈ થવાની હતી. સિંચાઈનું પાણી આપવા સરકારે કોઈ જાહેરાત કરી નથી. માત્ર પિવાના પાણી માટે જાહેરાત કરી છે.

4 પાઈપ લાઈનનું પાણી ત્યારે જ લઈ શકાય છે જ્યારે ચોમાસું હોય અને નર્મદા બંધ ઓવર ફ્લો થઈને પાણી બગડતું હોય ત્યારે જ આ ડેમમાં પાણી લઈ શકાય છે. મતલબ કે માત્ર ચોમાસાના છેલ્લાં 1 મહિનામાં નર્મદા બંધ છલકાય ત્યારે જ પાણી લઈ શકાય છે. તે સિવાય પાણી વાપરવું તે આંતરરાજ્ય કરાર પ્રમાણે કાયદાનો ભંગ છે.

સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા પાઈપ લાઈન સિંચાઇ યોજના

નર્મદાના પૂરના પાણી નર્મદા મુખ્ય કેનાલ અને સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર મારફતે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની નદીઓ અને ડેમો સુધી પહોચાડવા 1126 કિ.મી. લંબાઇની ચાર પાઇપ લાઇન લીન્ક ધ્વારા સૌરાષ્ટ્રના 11 જીલ્લાના 115 જળાશયો સુધી પહોંચાડવાની સૌની યોજના બની છે. જેમાં 10.22 લાખ એકરમાં સિંચાઈ થવાની હતી.

યોજના કેવી છે 

લીન્ક- 1

મોરબી જિલ્લાના મચ્છુ-2 થી જામનગર જિલ્લાની સાની સુધીની લીન્ક : 1200 કયુસેકસની વહન ક્ષમતા ધરાવતી આ લીન્ક ધ્વારા રાજકોટ , મોરબી , દેવભુમિ દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લાના કુલ-30 બંધ- જળાશયો આવી છે. જેના દ્વારા 2.02 લાખ એકર જમીન પર સિંચાઈ નક્કી કરી છે. 57 કિલોમીટરની પાઈપલાઈન છે.

લીન્ક- 2

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી ભોગાવો-2 ડેમ થી અમરેલી જિલ્લાના રાયડી ડેમ સુધીની 51 કિલો મીટર પાઈપલાઈનની  લીન્ક : 1050 કયુસેકસ વહન ક્ષમતા ધરાવતી પાઈપલાઈન ધ્વારા ભાવનગર , બોટાદ, અમરેલી જિલ્લાના કુલ- 17 જળાશયોમાં પાણી ભરીને  2.74 લાખ એકર ખેતરોમાં સિંચાઈ કરવાનું ખર્ચ કર્યું છે.  ૨,૭૪,૭૦૦ એકર વિસ્તારમાં સિંચાઇનો લાભ થશે. આ લીન્કમાં શરૂઆતની આશરે ૫૧.૨૮ કિ.મી માટેના કામો સોંપવામાં આવેલ છે, જે પ્રગતિ હેઠળ છે.

લીન્ક- 3

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધોળીધજા ડેમથી રાજકોટ જિલ્લાના વેણુ-1 સુધીની 66 કિલોમીટરની પાઈપલાઈનની લીન્ક : 1200 કયુસેકસ પાણી રાજકોટ , જામનગર , પોરબંદર ,દેવ ભુમિ દ્વારકા , મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરના કુલ- 28 જળાશયો ભરવાના હોય છે. તેથી 2 લાખ એકર જમીન પર સિંચાઈ થાય છે.

લીન્ક- 4

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી ભોગાવો-2 ડેમથી જૂનાગઢ જિલ્લાના હીરણ-2 સિંચાઇ યોજના સુધીની 55 કિલોમીટરની પાઈપલાઈન લીન્ક : 1200 કયુસેકસ પાણીથી રાજકોટ , સુરેંદ્રનગર , જુનાગઢ , ગીર સોમનાથ , પોરબંદર , બોટાદ અને અમરેલી જિલ્લાના 40 જળાશયોમાં પાણી ભરવાનું હતું. જેનાથી 3.48 લાખ એકર ખેતરોને સિંચાઈ થવાની હતી.

આમ સૌની યોજના બનાવી પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં ભાજપની વિજય રૂપાણી સરકાર અને પૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિષ્ફળ રહ્યાં હોવાની આ વિગતોથી સાબિતી મળે છે.

કચ્છમાં ટપ્પર ડેમ ભરાશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સુજલામ-સુફલામ તથા નર્મદા પાઈપલાઈનના 550 તળાવો ભરવા માટે 10,465  એમ.સી.એફ.ટી. પાણી છોડાશે. તેમ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યુ હતું.[:en]Gandhinagar, 17 May 2020

With the summer heat prevailing in the Gujarat state, lakes and check dams will be filled by the Narmada canal from May 20, 2020 to meet the drinking water and other needs of the cattle in the villages.

Water will be wasted in reservoirs and check dams connected to Saurashtra’s important “Sauni Yojana”.

In which 16 lakes, check dams, 6 reservoirs and 293 lakes check dams through link-1, 6 reservoirs and 53 lakes check dams in link-3, 15 reservoirs and check dams in link-4, 15 reservoirs and 185 lakes check dams found 27 reservoirs and 547 check dams and lakes Will be filled by Narmada water.

A total of 115 dams were to be piped, but on May 16, 2020, the government said 27 dams would be filled. Thus, the pipeline has not reached 88 dams or the government does not want to take water in it.

There are an average of 20 lakes around one dam. So Sauni’s plan was to fill 2300 check dam-ponds with water. But barely 547 check dams – ponds have to be filled with water. Which proves the failure of Vijay Rupani and Narendra Modi.

About 230 km of the four links were found. Work has been started since March 2014 to divert the length of the pipeline from the Narmada canal and carry it by motor.

The former chief minister announced the scheme in 2012 to win the elections and implemented it since 2014 to win the 2014 Lok Sabha elections.

The pipeline was to irrigate 10.22 lakh acres. The government has not made any announcement to provide irrigation water. Advertised for drinking water only.

Water from 4 pipelines can be taken in this dam only when it is monsoon and water is wasted due to the overflow of the Narmada dam.

This means that water can be taken only when the Narmada floods in the last 1 month of monsoon. Other than that using water is a violation of the law as per the interstate agreement.

Saurashtra Narmada Pipeline Irrigation Scheme
The flood water of Narmada will be diverted to the rivers and dams of Saurashtra area through Narmada main canal and Saurashtra branch canal for 1126 km. It is planned to reach 115 reservoirs in 11 districts of Saurashtra through four long pipeline links. In which 10.22 lakh acres were to be irrigated.

How is the plan
Link-1
Link from Machhu-2 in Morbi district to Sani in Jamnagar district: With a carrying capacity of 1200 cusecs, this link has a total of 30 closed reservoirs in Rajkot, Morbi, Devbhumi Dwarka and Jamnagar district. Through which irrigation has been decided on 2.02 lakh acres of land. There is a 57-kilometer pipeline.

Link-2
Link of 51 km pipeline from Limbdi Bhogavo-2 dam of Surendranagar district to Raydi dam of Amreli district: 107 cusecs carrying capacity pipeline has been used to irrigate 2.74 lakh acres of farms by filling water in 17 reservoirs of Bhavnagar, Botad, Amreli district. Irrigation will benefit 2,6,200 acres. In this link, works have been assigned for the initial 31.2 km, which is in progress.

Link-3
Link of 66 km pipeline from Dholidhaja Dam in Surendranagar district to Venu-1 in Rajkot district: 1200 cusecs of water is to be filled in Rajkot, Jamnagar, Porbandar, Dev Bhumi Dwarka, Morbi and a total of 28 reservoirs in Surendranagar. So 2 lakh acres of land is irrigated.

Link-4
55 km pipeline link from Limbdi Bhogavo-2 dam in Surendranagar district to Hiran-2 irrigation project in Junagadh district: 1200 cusecs of water was to be used to fill 40 reservoirs in Rajkot, Surendranagar, Junagadh, Gir Somnath, Porbandar, Botad and Amreli districts. Which was to irrigate 3.48 lakh acres of farms.

These details prove that the BJP’s Vijay Rupani government and former Chief Minister Narendra Modi have failed to plan and use everything.

Tappar Dam will be filled in Kutch. 10,465 MCFT for filling 550 lakes of Sujalam-Suflam and Narmada pipeline in North Gujarat. Water will be released. This was stated by Deputy Chief Minister Nitin Patel. (Translated from the original Gujarati report of this website)[:hn]गांधीनगर, 17 मई 2020

राज्य में गर्मी के प्रकोप से, गांवों में मवेशियों की पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 20 मई, 2020 से नर्मदा नहर द्वारा झीलों और चेकडैमों को भर दिया जाएगा। जलाशय और चेकडैम में जल जाएगा, जो सौराष्ट्र की महत्वपूर्ण “सौनी योजना” से जुड़ा है। 27 जलाशयों और 547 चेक डेम और झीलों की जाँच करती हैं। भरा जाएगा।

कुल 115 बांधों को पाइप से जूडा जाना था, लेकिन 16 मई, 2020 को सरकार ने कहा कि 27 बांध भरे जाएंगे। इस प्रकार, पाइपलाइन 88 बांधों तक नहीं पहुंची है या सरकार इसमें पानी नहीं लेना चाहती है।

एक बांध के आसपास औसतन 20 झीलें हैं। इसलिए सौनी की योजना 2300 चेकडैम-तालाबों को पानी से भरने की थी। लेकिन बमुश्किल 547 चेक डैम – तालाबों को पानी से भरा जाना है। जो रूपाणी और मोदी की विफलता को साबित करता है।

चार लिंक के बारे में 230 किमी पाया गया। नर्मदा नहर से पाइपलाइन की लंबाई को मोड़ने और इसे मोटर द्वारा ले जाने के लिए मार्च 2014 से काम शुरू किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2012 में चुनाव जीतने की योजना की घोषणा की और 2014 से 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इसे लागू किया।

पाइपलाइन से 10.22 लाख एकड़ की सिंचाई होनी थी। सरकार ने सिंचाई का पानी देने की कोई घोषणा नहीं की है। केवल पेयजल के लिए विज्ञापन दिया गया।

इस बांध में 4 पाइपलाइनों से पानी तभी लिया जा सकता है जब यह मानसून हो और नर्मदा बांध के ओवरफ्लो के कारण पानी बर्बाद हो।

इसका मतलब यह है कि नर्मदा में मानसून के आखिरी 1 महीने में बाढ़ आने पर ही पानी लिया जा सकता है। इसके अलावा पानी का उपयोग अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार कानून का उल्लंघन है।

सौराष्ट्र नर्मदा पाइपलाइन सिंचाई योजना
नर्मदा का बाढ़ का पानी नर्मदा मुख्य नहर और सौराष्ट्र शाखा नहर के माध्यम से सौराष्ट्र क्षेत्र की नदियों और डेमो को 1126 किलोमीटर तक पहुँचाया जाता है। सौराष्ट्र के 11 जिलों में चार लंबी पाइपलाइन लिंक के जरिए 115 जलाशयों तक पहुंचने की योजना है। जिसमें 10.22 लाख एकड़ में सिंचाई की जानी थी।

कैसी है योजना?

लिंक-1
मोरबी जिले के माछू -2 से जामनगर जिले के सानी तक लिंक: 1200 क्यूसेक की वहन क्षमता वाले इस लिंक में राजकोट, मोरबी, देवभूमि द्वारका और जामनगर जिले में कुल 30 बंद जलाशय हैं। जिसके माध्यम से 2.02 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई का निर्णय लिया गया है। 57 किलोमीटर की पाइपलाइन है।

लिंक -2
सुरेन्द्रनगर जिले के लिम्बडी भोगावो -२ बांध से अमरेली जिले के रेड़ी बांध तक ५१ किमी पाइपलाइन का लिंक: क्षमता पाइपलाइन ले जाने वाले  क्यूसेक का उपयोग भावनगर, बोटाद, अमरेली जिले के  जलाशयों में पानी भरने के लिए 2.4 लाख एकड़ खेतों की सिंचाई के लिए किया गया है। 2,6,200 एकड़ में सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस लिंक में, शुरुआती 31.2 किमी के लिए काम सौंपा गया है, जो प्रगति पर है।

लिंक -3
सुरेंद्रनगर जिले में धोलीधजा बांध से राजकोट जिले में वेणु -1 तक 66 किमी पाइपलाइन का लिंक: 1200 क्यूसेक पानी सो 2 लाख एकड़ भूमि सिंचित है।

लिंक-4
सुरेन्द्रनगर जिले के लिंबडी भोगावो -२ बांध से जूनागढ़ जिले में हीरान -२ सिंचाई परियोजना के लिए ५५ किलोमीटर पाइपलाइन लिंक: राजकोट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, बोटाद और अमरेली जिलों में ४० जलाशयों को भरने के लिए १२०० क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाना था। जिससे 3.48 लाख एकड़ खेतों की सिंचाई की जानी थी।

ये विवरण साबित करते हैं कि भाजपा की विजय रूपानी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सौनी योजना और उपयोग करने में विफल रहे हैं।

कच्छ में टापर डैम भरा जाएगा। उत्तर गुजरात में सुजलम-सुफलाम और नर्मदा पाइपलाइन की 550 झीलों को भरने के लिए 10,465 एमसीएफटी। पानी छोड़ा जाएगा। यह बात उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कही। (इस वेबसाइट की मूल गुजराती रिपोर्ट से अनुवादित)[:]