[:gj]12 કરોડના કૌભાંડમાં કમ્પ્યુટર સળગાવી નંખ્યા, કોઈ પગલાં નહીં [:en]Computer burnt to suppress scam of Rs 12 crore, no action for 2 years[:hn]12 करोड़ रुपये के घोटाले को दबाने के लिए कंप्यूटर जलाया, 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं[:]

[:gj]https://www.facebook.com/watch/?v=221695332331172 

ગાંધીનગર, 29 જૂન 2021

મોડાસાના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ શિ.ઠાકોરે ગુજરાત વિધાનસભામાં કહ્યું હોવા છતાં, ટેકનિકલ જગ્યા વધું કાલી છે. એટલા માટે મેઘરજ તાલુકામાં 2012માં ટેકનિકલ સ્ટાફના અભાવે રૂ .12 કરોડનું કૌભાંડ થયું છે. તેમ છતાં બે વર્ષથી તેમાં કંઈ થયું નથી. આખું કપ્યુટર એના ડેટા સાથે સળગાવી નાખવામાં આવેલું છે. જે લોકોને મટીરિયલ્સની ગ્રાન્ટ એમને મળવી જોઇએ , તે આજ દિન સુધી મળી નથી. આ બાબતે સરકારે 2021 સુધીમાં કોઈ તપાસ કરી નથી.

આઉટ સોર્સિંગમાં કર્મચારીઓની જવાબદારી નક્કી થતી નથી, એના કારણે આટલા મોટા કૌભાંડ થતા હોય છે. ગ્રામ વિકાસમાં કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આવતી હોય છે, પણ આવા કૌભાંડોના કારણે ઘણી બધી ગ્રાન્ટ છેવાડાના ગામ સુધી વિવિધ યોજનાની પહોંચતી નથી.

અરવલ્લી જિલ્લામાં ગ્રામ વિકાસ એજન્સીમાં મંજૂર મહેકમ 26 નું છે . એમાં ફકત 2 કાયમી જગ્યાઓ છે . બાકીની 10 કરાર આધારિત છે . 3 જગ્યા આઉટ સોર્સિગથી ભરાયેલ છે અને 11 જગ્યાઓ ખાલી છે .

સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામિણમાં 10નો સ્ટાફ હોવો જોઈએ તેની સામે કાયમી જગ્યા પર એક પણ કર્મચારી નથી. કરાર આધારિત 5 જગ્યાઓ ભરેલી છે.

મનરેગા યોજનામાં 6 કર્મચારીઓમાંથી 2 જગ્યાઓ કરાર આધારિત ભરેલી છે અને 1 જગ્યા આઉટ સોર્સિગથી ભરવામાં આવી છે .

મોટા ભાગની જગ્યાઓ આઉટ સોર્સના કારણે 50 ટકા ખાલી પડેલી છે.

આવી છે કૌભાંડી રૂપાણી સરકાર.[:en]Gandhinagar, Julay 30, 2021

Technical space is more dark despite Modasa MLA Rajendrasinh Thakor saying in Gujarat Assembly. This is the reason why in 2012 there has been a scam of Rs 12 crore in Meghraj taluka due to shortage of technical staff. Still nothing happened in two years. Its data burns the whole computer.

Those who should have got the grant of material, they have not got it till date. The government has not investigated the matter till 2021. Outsourcing does not fix the liability of the employees, that is why there are so many scams. Millions of rupees of grants come in rural development, but due to such scams, many grants do not reach Chhewara village for various schemes.

It has only 2 permanent locations. The remaining 10 are contract based. 3 vacancies are filled by outsourcing and 11 vacancies are vacant. 5 contract based posts are filled. Out of 6 employees in MGNREGA scheme, 2 posts are filled on contract basis and 1 post is filled through outsourcing. Most of the posts are 50 percent vacant due to outsourcing.[:hn]गांधीनगर, 30 जूलाई, 2021

मोडासा विधायक राजेंद्रसिंह शि ठाकोर के गुजरात विधानसभा में कहने के बावजूद तकनीकी स्थान अधिक काला है। यही कारण है कि 2012 में मेघराज तालुका में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण 12 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। फिर भी दो साल में कुछ नहीं हुआ। इसके डाटा से पूरा कंप्यूटर जल जाता है।

जिन लोगों को सामग्री का अनुदान मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला। सरकार ने 2021 तक इस मामले की जांच नहीं की है। आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की देनदारी तय नहीं होती, इसलिए इतने बड़े घोटाले होते हैं। ग्रामीण विकास में करोड़ों रुपये का अनुदान आता है, लेकिन इस तरह के घोटालों के कारण कई अनुदान विभिन्न योजनाओं के लिए छेवाड़ा गांव तक नहीं पहुंचते हैं.

इसमें केवल 2 स्थायी स्थान हैं। शेष 10 अनुबंध आधारित हैं। 3 रिक्तियां आउटसोर्सिंग द्वारा भरी जाती हैं और 11 रिक्तियां रिक्त हैं। 5 संविदा आधारित पद भरे गए हैं।मनरेगा योजना में 6 कर्मचारियों में से 2 पद अनुबंध के आधार पर और 1 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा गया है। अधिकांश पद 50 प्रतिशत आउटसोर्सिंग के कारण खाली हैं।[:]