[:gj]બે વર્ષમાં 5 હજાર કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાયું, ઉડતા ગુજરાતનું અદાણી મુંદરા બંદર [:en]Drugs worth Rs 5 thousand crores seized, Adani port, flying Gujarat[:hn]5 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, अदानी बंदरगाह, उडता गुजरात [:]

[:gj]ગાંધીનગર, 14 ફેબ્રુઆરી 2024
બે વર્ષમાં 21 જિલ્લાઓમાંથી 3955 કરોડ 51 લાખ 70 હજાર 262ની કિંમતનું હેરોઈન, કોકેઈન, ગાંજો, અફીણ, પોષડોડા, મેફેડ્રોન વગેરે પ્રકારનું ડ્રગ્સ પકડાયું છે. આ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા 3400 આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરવાની બાકી છે. રાજ્યમાં પકડાય છે તેના કરતાં અનેકગણું ડ્રગ્સ પીવાય છે, રાજ્યનું શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાધન ડ્રગ્સના નશામાં ધકેલાઈ રહ્યું છે. ભાજપના રાજ્યમાં ગુજરાત ઉડતાં ગુજરાત બની ગયુ છે. લગભગ 4,050 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડાયું છે.

અદાણીનું મુંદરા બંદર
ડ્રગ્સ કચ્છના દરિયાકાંઠે અદાણી પોર્ટ ડ્રગ્સનું લેન્ડિંગ હબ બની ગયું હોવાના આંકડા વિધાનસભામાં બહાર આવ્યા છે. શું કામ અદાણી પોર્ટ કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડાય તો પોર્ટના સંચાલકો સામે કાર્યવાહી કરીને એમને જેલના સળિયા પાછળ નાખવામાં નથી આવતા ? સરકારી હપ્તાખોરીની નીતિ છે, હપ્તા પોલીસ સ્ટેશનથી છેક મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી જતાં હોય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ઉડતા ગુજરાત બની ગયું છે.

ગુજરાત વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરના પૂછેલા પ્રશ્નોમાં સરકારી જવાબ મળ્યા કે તેમાં ગુજરાત નશાખોરીમાં આગળ વધી રહ્યું હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે. ગુજરાતનું યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે, દેશી દારૂ, વિદેશી દારૂ, બીયર- નશા કારકદ્રવ્યો ખુલ્લેઆમ વેચાઈ રહ્યા છે ત્યારે સરકાર લાજવાને બદલે ગાજે છે.

વિદેશી દારૂ
વર્ષ 2021/22 માં એમ બે વર્ષની અંદર ગુજરાતમાં 1.66 કરોડ વિદેશી દારૂની બોટલો પકડાઈ છે. વિદેશી પ્રકારનો દારૂ ગુજરાત રાજ્યની બહારથી સરહદોથી ગુજરાતમાં આવે છે. રાજ્યના 21 જિલ્લાઓમાંથી બે વર્ષ 2022 અને 2023માં રૂ. 191 કરોડ 12 લાખ 62 હજાર 134ની કિંમતનો વિદેશી દારૂ પકડાયો છે. જેની 1 કરોડ 87 લાખ 46 હજાર 53 બોટલ વિદેશી પ્રકારનો દારૂં પકડાયો છે. રૂ. 11 કરોડ 7 લાખ 40 હજાર 950ની કિંમતના 14 લાખ 29 હજાર 906 બોટલ પકડવામાં આવી છે.

દેશી દારૂ
ગુજરાતમાં 23 લાખ લિટર દેશી દારૂ પકડાયો છે 12 લાખ બોટલ બીયરની પકડાઈ છે. દેશી દારૂની જે ભઠ્ઠીઓ ઠેરઠેર ગામેગામ ચાલી રહી છે. રૂ. 2 કરોડ 87 લાખ 84 હજાર 143ની કિંમતનો દેશી દારૂ 18 લાખ 19 હજાર 912 લીટર પકડાયો છે.

ક્રમ જિલ્લાનું નામ વિદેશી દારૂ दारुं દેશી દારૂ मदहलीब लिकर બિયર बियर અન્ય નશીલા પદાર્થો/ડ્રગ્સ आरोपी पकडना बाकी બાકી આરોપીઓ जिले का नाम
કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત
૧ કચ્છ 134136625 508438 1814858 94643 12828750 128284 18580895317 187 कच्छ
૨ ભાવનગર 33763962 159742 1345480 67285 1269385 12027 12059370 32 भावनगर
૩ સાબરકાંઠા 52005664 168669 1160780 58039 3219431 27510 4489910 117 साबरकांठा
૪ આણંદ 89970157 421385 945292 73042 4000550 38880 3434845 90 आणंद
૫ ગીર સોમનાથ 14719168 1397681 597722 126570 87872 61266 52835299 29 गिर सोमनाथ
૬ દેવભૂમિ દ્વારકા 8556265 23419 710240 35512 113370 1200 4327109394 53 देवभूमि द्वारका
૭ નવસારી 72908738 513545 1030560 51528 4452250 43560 2226680 299 नवसारी
૮ વલસાડ 202092335 1539323 1983460 99173 3995588 53008 15307821 279 वलसाड
૯ વડોદરા 223272840 1111415 1984420 99249 11663267 109078 16049239105 197 वडोदरा
૧૦ મહીસાગર 12758826 85233 416930 20847 773625 6351 7753910 77 महीसागर
૧૧ સુરત 264123535 9156705 5220442 501053 18849111 508019 300966456 716 सूरत
૧૨ અરવલ્લી 103055748 467296 496386 38664 8638572 61331 25742332 80 अरावली
૧૩ અમરેલી 15489314 55461 280860 14043 72242 560 1201354 14 अमरेली
૧૪ જૂનાગઢ 60310729 230465 1489350 74572 1514120 14834 22670663 112 जूनागढ़
૧૫ જામનગર 29560393 75879 2012760 100852 69386 14252 2713030 55 जामनगर
૧૬ પાટણ 31968925 165079 572873 28553 4327098 36767 4374874 120 पाटन
૧૭ મોરબી 78173930 204878 1696340 85047 2219475 19780 5000863 39 मोरबी
૧૮ છોટાઉદેપુર 37966273 176232 794820 39711 3975798 36081 19805350 179 छोटाउदेपुर
૧૯ દાહોદ 125080684 692575 622340 31117 20565180 183168 24434470 348 दाहोद
૨૦ બનાસકાંઠા 209095845 1016632 2475740 123787 5461500 54615 78094359 306 बनासकांठा
૨૧ ખેડા 112252178 576001 1132490 56625 2644380 19335 14814860 71 खेडा
કુલ 1911262134 18746053 28784143 1819912 110740950 1429906 39555170262 3400

[:en]Gandhinagar, 14 February 2024
In two years, narcotics worth Rs 3955 crore 51 lakh 70 thousand 262, heroin, cocaine, ganja, opium, Poshadoda, Mephedrone etc. have been seized from 21 districts. 3400 accused involved in these crimes are yet to be arrested. Many times more drugs are consumed in the state than are caught; the educated unemployed youth of the state are becoming addicted to drugs. Gujarat has become a BJP state. Drugs worth about Rs 4,050 crore have been seized.

Adani’s Mundara Port
Drugs figures have come to light in the Assembly that Adani Port has become a landing hub for drugs on the Kutch coast. If drugs worth crores of rupees are seized at Kam Adani Port then are they not prosecuted and put behind bars? There is a government policy of confiscation, such a situation has arisen that the confiscation goes from the police station to the Chief Minister’s office. Gujarat is flying.

On a question asked by MLA Ganiben Thakor in Gujarat Assembly, the government replied that it is clear that Gujarat is making progress in drug de-addiction. Gujarat’s youth is being wasted, while country liquor, foreign liquor, beer and intoxicants are being sold openly, the government is feeling proud instead of ashamed.

foreign liquor
In the year 2021/22, within two years, 1.66 crore bottles of foreign liquor have been seized in Gujarat. Foreign types of liquor come into Gujarat from outside the state limits of Gujarat. Two of the state’s 21 districts will spend Rs in 2022 and 2023. Foreign liquor worth Rs 191 crore 12 lakh 62 thousand 134 has been seized. Out of which 1 crore 87 lakh 46 thousand 53 bottles of foreign liquor have been seized. Rupee. 14 lakh 29 thousand 906 bottles worth Rs 11 crore 7 lakh 40 thousand 950 have been seized.

Country liquor
In Gujarat, 23 lakh liters of country liquor has been seized and 12 lakh bottles of beer have been seized. Country liquor distilleries are running at many places. Rupee. 18 lakh 19 thousand 912 liters of country liquor worth Rs 2 crore 87 lakh 84 thousand 143 has been seized.
ક્રમ જિલ્લાનું નામ વિદેશી દારૂ दारुं દેશી દારૂ मदहलीब लिकर બિયર बियर અન્ય નશીલા પદાર્થો/ડ્રગ્સ आरोपी पकडना बाकी બાકી આરોપીઓ जिले का नाम
કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત
૧ કચ્છ 134136625 508438 1814858 94643 12828750 128284 18580895317 187 कच्छ
૨ ભાવનગર 33763962 159742 1345480 67285 1269385 12027 12059370 32 भावनगर
૩ સાબરકાંઠા 52005664 168669 1160780 58039 3219431 27510 4489910 117 साबरकांठा
૪ આણંદ 89970157 421385 945292 73042 4000550 38880 3434845 90 आणंद
૫ ગીર સોમનાથ 14719168 1397681 597722 126570 87872 61266 52835299 29 गिर सोमनाथ
૬ દેવભૂમિ દ્વારકા 8556265 23419 710240 35512 113370 1200 4327109394 53 देवभूमि द्वारका
૭ નવસારી 72908738 513545 1030560 51528 4452250 43560 2226680 299 नवसारी
૮ વલસાડ 202092335 1539323 1983460 99173 3995588 53008 15307821 279 वलसाड
૯ વડોદરા 223272840 1111415 1984420 99249 11663267 109078 16049239105 197 वडोदरा
૧૦ મહીસાગર 12758826 85233 416930 20847 773625 6351 7753910 77 महीसागर
૧૧ સુરત 264123535 9156705 5220442 501053 18849111 508019 300966456 716 सूरत
૧૨ અરવલ્લી 103055748 467296 496386 38664 8638572 61331 25742332 80 अरावली
૧૩ અમરેલી 15489314 55461 280860 14043 72242 560 1201354 14 अमरेली
૧૪ જૂનાગઢ 60310729 230465 1489350 74572 1514120 14834 22670663 112 जूनागढ़
૧૫ જામનગર 29560393 75879 2012760 100852 69386 14252 2713030 55 जामनगर
૧૬ પાટણ 31968925 165079 572873 28553 4327098 36767 4374874 120 पाटन
૧૭ મોરબી 78173930 204878 1696340 85047 2219475 19780 5000863 39 मोरबी
૧૮ છોટાઉદેપુર 37966273 176232 794820 39711 3975798 36081 19805350 179 छोटाउदेपुर
૧૯ દાહોદ 125080684 692575 622340 31117 20565180 183168 24434470 348 दाहोद
૨૦ બનાસકાંઠા 209095845 1016632 2475740 123787 5461500 54615 78094359 306 बनासकांठा
૨૧ ખેડા 112252178 576001 1132490 56625 2644380 19335 14814860 71 खेडा
કુલ 1911262134 18746053 28784143 1819912 110740950 1429906 39555170262 3400
[:hn]गांधीनगर, 14 फरवरी 2024
दो साल में 21 जिलों से 3955 करोड़ 51 लाख 70 हजार 262 रुपये की हेरोइन, कोकीन, गांजा, अफीम, पॉशडोडा, मेफेड्रोन आदि नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। इन अपराधों में शामिल 3400 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है. प्रदेश में पकड़े जाने से कई गुना अधिक नशे का सेवन किया जाता है, प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। गुजरात बीजेपी का राज्य बन गया है. करीब 4,050 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है.

अडानी का मुंडारा पोर्ट
विधानसभा में ड्रग्स के आंकड़े सामने आए हैं कि अडानी पोर्ट कच्छ तट पर ड्रग्स के लिए लैंडिंग हब बन गया है। अगर काम अदानी पोर्ट में करोड़ों रुपये की दवाएं पकड़ी जाती हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता? सरकारी ज़ब्ती की नीति है, ऐसी स्थिति बन गई है कि ज़ब्ती थाने से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाती है। गुजरात उड़ रहा है.

गुजरात विधानसभा में विधायक गनीबेन ठाकोर द्वारा पूछे गए सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि यह स्पष्ट है कि गुजरात नशा मुक्ति में प्रगति कर रहा है. गुजरात की जवानी बर्बाद हो रही है, जबकि देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं, सरकार को शर्म की बजाय गर्व हो रहा है.

विदेशी शराब
साल 2021/22 में दो साल के भीतर गुजरात में 1.66 करोड़ बोतल विदेशी शराब पकड़ी गई है. विदेशी प्रकार की शराब गुजरात राज्य की सीमा के बाहर से गुजरात में आती है। राज्य के 21 में से दो जिले 2022 और 2023 में रुपये खर्च करेंगे। 191 करोड़ 12 लाख 62 हजार 134 रुपये की विदेशी शराब पकड़ी गयी है. जिनमें से 1 करोड़ 87 लाख 46 हजार 53 बोतल विदेशी शराब पकड़ी गई है. रु. 11 करोड़ 7 लाख 40 हजार 950 रुपये कीमत की 14 लाख 29 हजार 906 बोतलें जब्त की गई हैं.

दारु देसी
गुजरात में 23 लाख लीटर देशी शराब जब्त की गई है और 12 लाख बोतल बीयर जब्त की गई है. जगह-जगह देशी शराब की भट्ठियां चल रही हैं। रु. 2 करोड़ 87 लाख 84 हजार 143 रुपये कीमत की 18 लाख 19 हजार 912 लीटर देशी शराब पकड़ी गयी है.

ક્રમ જિલ્લાનું નામ વિદેશી દારૂ दारुं દેશી દારૂ मदहलीब लिकर બિયર बियर અન્ય નશીલા પદાર્થો/ડ્રગ્સ आरोपी पकडना बाकी બાકી આરોપીઓ जिले का नाम
કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત જથ્થો કિંમત
૧ કચ્છ 134136625 508438 1814858 94643 12828750 128284 18580895317 187 कच्छ
૨ ભાવનગર 33763962 159742 1345480 67285 1269385 12027 12059370 32 भावनगर
૩ સાબરકાંઠા 52005664 168669 1160780 58039 3219431 27510 4489910 117 साबरकांठा
૪ આણંદ 89970157 421385 945292 73042 4000550 38880 3434845 90 आणंद
૫ ગીર સોમનાથ 14719168 1397681 597722 126570 87872 61266 52835299 29 गिर सोमनाथ
૬ દેવભૂમિ દ્વારકા 8556265 23419 710240 35512 113370 1200 4327109394 53 देवभूमि द्वारका
૭ નવસારી 72908738 513545 1030560 51528 4452250 43560 2226680 299 नवसारी
૮ વલસાડ 202092335 1539323 1983460 99173 3995588 53008 15307821 279 वलसाड
૯ વડોદરા 223272840 1111415 1984420 99249 11663267 109078 16049239105 197 वडोदरा
૧૦ મહીસાગર 12758826 85233 416930 20847 773625 6351 7753910 77 महीसागर
૧૧ સુરત 264123535 9156705 5220442 501053 18849111 508019 300966456 716 सूरत
૧૨ અરવલ્લી 103055748 467296 496386 38664 8638572 61331 25742332 80 अरावली
૧૩ અમરેલી 15489314 55461 280860 14043 72242 560 1201354 14 अमरेली
૧૪ જૂનાગઢ 60310729 230465 1489350 74572 1514120 14834 22670663 112 जूनागढ़
૧૫ જામનગર 29560393 75879 2012760 100852 69386 14252 2713030 55 जामनगर
૧૬ પાટણ 31968925 165079 572873 28553 4327098 36767 4374874 120 पाटन
૧૭ મોરબી 78173930 204878 1696340 85047 2219475 19780 5000863 39 मोरबी
૧૮ છોટાઉદેપુર 37966273 176232 794820 39711 3975798 36081 19805350 179 छोटाउदेपुर
૧૯ દાહોદ 125080684 692575 622340 31117 20565180 183168 24434470 348 दाहोद
૨૦ બનાસકાંઠા 209095845 1016632 2475740 123787 5461500 54615 78094359 306 बनासकांठा
૨૧ ખેડા 112252178 576001 1132490 56625 2644380 19335 14814860 71 खेडा
કુલ 1911262134 18746053 28784143 1819912 110740950 1429906 39555170262 3400
[:]