અંદાજે રૂા. ૧૭૦૦ કરોડના ખર્ચે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતને જોડતા છ માર્ગીય રસ્તાઓનું નિર્માણ થશેનો પ્રારંભ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.