અમદાવાદથી દિલ્હીનું માર્ગ અંતર ઘટશે, લોકો વચ્ચે અંતર વધી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.