અમદાવાદના ‘શિસ્તબધ્ધ’ (?) ભાજપમાં બે ટોચના નેતાઓની વર્ચસ્વની લડાઈ: પક્ષને નુકશાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.