અમિત શાહને ડીફેન્સ, ગૃહ, કાયદો આપવામાં આવે તેવી શક્યતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.