અમેરિકા અમારી સાથે ગેંગસ્ટર જેવો વ્યવહાર કરે છે – કિમ જોંગ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.