અલ્પેશ ઠાકોરનો બન્ને પક્ષમાં વિરોધ કેમ થઈ રહ્યો છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.