આયુષમાન ભારત યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં ૨.૪૪ કરોડ લોકો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.