આર્થિક અનામત અંગે અદાલતમાં જંગ થશે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.