ઉંચા દંડમાં અમદાવાદ પોલીસે કેટલો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો ? એક મહિનામાં 1.25 કરોડનો દંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.