ઉત્તર ભારતના કાપડ મિલ ઉદ્યોગના સંગઠને કંગાળ હાલતનો ચિતાર રજૂ કરતી જાહેરાત પ્રકાશિત કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.