એક છોડ પર 10 કિલો ટામેટા આપતી જાત શોધાઈ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.