એલ.જી.હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ પાસેથી સારવાર ખર્ચ વસૂલાયું.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.