ઓરિસ્‍સાને વાવાઝોડામાં લોકોની સહાય માટે રૂ.5 કરોડનો ચેક ગુજરાતે આપ્યો 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.