કડી થોળ રોડ ઉપર આવેલ લાખોના ખર્ચે બનેલ અંડરબ્રિજમાં સળિયા દેખાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.