કપાસના બમ્પર ક્રોપની આશા વચ્ચે ડચકાં ખાઈ રહેલા ગુજરાતના જિનિંગ-સ્પિનિંગના એકમો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.