કેટલાં ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.