કોંગ્રેસમાં એક સાંધો ત્યાં તેર તૂટેની સ્થિતિ, ગીર સોમનાથમાં ભંગાણનાં એંધાણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.