ખેડા કોંગ્રેસમાં 25 વર્ષથી એક હથ્થુ શાસાન દિનશા પટેલનું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.