ખેડૂતે મામલતદારને તતડાવી નાંખી ક્લાર્ક જેવી હાલત કરી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.