ખેડૂતોને 30 વર્ષથી થતાં અન્યાય માટે તોગડિયાએ રેલી કાઢી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.