ખોરાક ઝેરી બની જતાં 70 પશુઓના પાંજરાપોળમાં મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.