ગીરનારના અપંગ બાળક વિશ્વાએ ગોલ્ડ મેડલ લાવી બતાવ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.