ગીરનો બે વર્ષ જુનો 15 સિંહણનો વિડીયો દલખાણીયા તરીકે ફેક વાયરલ થયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.