ગુજરાતના 141 કરોડપતિ ધારાસભ્યોની સંપત્તિની તપાસ કેમ ન થઈ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.