ગુજરાતમાં રૂ.50 હજાર કરોડની કિંમતના કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ પેદા થાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.