ગુજરાત ભાજપે લોકસભાની ચૂંટણીમાં ફેસબુકને ફેકબુક બનાવવા ભાડુંતી માણસો રાખેલા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.