ગોડસેને દેશભક્ત કહેનારા વિષ્ણું પંડ્યાને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીમાંથી હાંકી કાઢો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.