ગોધરા રમખાણોની પડદા પાછળની વાત કહેતુ પુસ્તક: પડદા પાછળનું ગુજરાત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.