ઘાસ દૂર કરવાની દવા છાંટી તો પાક બળી ગયો, તપાસ શરૂં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.