ઘોઘાથી બોર્ડિંગ માટે જતી એમ.ટી.વરૂણ નામની ટગમાં બ્લાસ્ટ થતા સમાધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.