જ્યાં સુધી રામ મંદિર ન બને ત્યાં સુધી મીઠાઈ નહીં ખાવ, મારે પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવી છે – ભૂપેન્દ્રસિંહ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.