ટ્રમ્પ અમદાવાદનું ક્રિકેટ સ્ટડિયમ ખૂલ્લું મૂકશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.