ડિજિટલ ઈન્ડિયાની વાતો કરતી સરકારનું સર્વર ખોટકાતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.