ડુંગળીના ભાવ વધારા માટે સરકાર અને વેપારીઓ એક બીજાને ખો આપે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.