ડૂંગળીની રૂ.13 કરોડની સબસીડી સરકાર આપતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.