તબિબની જગ્યા ભરવા માટે મૃત દેહને લેવાનો ઈન્કાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.