દલિતોને વરઘોડાનો અધિકાર છે, સરકાર દલિતો સાથે છે – સરકાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.