દાનમાં મળેલી કરોડોની જમીન સાધુએ પરત કરી દાતા કુટુંબને આફતમાથી ઉગાર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.