દામનગર-ઢસા રોડની બિસમાર હાલતથી ચાલકોને હાલાકી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.