દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 8 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન, પરિણામ 11 ફેબ્રુઆરીએ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.